V skupini Tajfun stremimo k ustvarjanju povezane in trajnostne družbe, v okviru katere se lahko posamezniki razvijajo in tako uresničujejo svoje potenciale v zdravem življenjskem okolju. Pri tem kot poslovni subjekt ne težimo zgolj k ustvarjanju vrednosti v finančnem smislu, temveč usmerja naše delovanje tudi družbena odgovornost, katera nas zavezuje k poslovnim odločitvam, ki imajo širšo družbeno korist in učinek.

V želji po utrditvi in razvijanju te zaveze družbi, smo se v Tajfunu odločili pridobiti certifikat Družbeno odgovoren delodajalec-DOD.

V poslovanje našega podjetja vključujemo tudi dolgoročne projekte, s katerimi udejanjamo svojo zavezo in s sponzorstvi ter donacijami podpiramo šport in vlagamo v izobraževanje, znanost in kulturo ter aktivno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi. Kot inovativno podjetje smo generator sprememb in s svojimi deležniki – strankami, poslovnimi partnerji, strokovno javnostjo in lokalnim okoljem vzdržujemo stalen dialog in tako s sinergijo gradimo dolgoročna in vseživljenjska partnerstva.

Cilj tega certifikata DOD je prav tako še okrepiti naše družbeno odgovorno upravljanje, predvsem v odnosu do zaposlenih.

Zato je namen ukrepov, za katere nas je vzpodbudil certifikat, še povečati zadovoljstvo, motivacijo in pripadnost zaposlenih. Zadovoljstvo in visoka strokovna usposobljenost zaposlenih se namreč odražata v kakovosti naših produktov, ki vplivajo tudi na širše družbeno okolje.

V skladu z vizijo, strategijo in organizacijsko kulturo Tajfuna se zavedamo, da je družbena odgovornost poslanstvo in se zavezujemo, da bomo elemente družbene odgovornosti za kakovostno prihodnost razvijali in izvajali še naprej.

Slika 1:V podjetju Tajfun smo se zavezali okrepiti naše družbeno odgovorno upravljanje. V ta namen smo pridobili certifikat – Družbeno odgovoren delodajalec.